Fetma

Fetma Add comments

Fetma är en sjukdom som innebär att man har ett överflöd av kroppsfett som är så pass stort att det har blivit till en negativ inverkan på hälsan. Det handlar alltså inte om ett par kilos övervikt, utan en relativt kraftig övervikt. Man brukar säga att en person lider av fetma ifall han eller hon har ett BMI över 30. Har man ett BMI mellan 25 och 30 räknas man ”bara” som överviktig.

Vad innebär fetma för individen?

Fetma leder ofta till en rad olika hälsoproblem samt ofta också till en förkortad livslängd. Dessutom ökar fetma sannolikheten för många olika sjukdomar, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes, men också cancer, artros och sömnapné. Många personer som lider av fetma tycker också att det känns jobbigt eftersom det kan vara svårt att hitta kläder, svårt att röra sig och leva ett vanligt liv. En del individer blir mobbade, retade eller diskriminerade på grund av sin fetma. Många ser nämligen på fetma som en brist i karaktären. I böcker och filmer har feta personer länge varit ett föremål för hån och förlöjligande. I gamla grekiska komedier var storväxta personer feta, lata frossare. I kristendomen såg man frosseriet som en inkörsport till synderna lust och lättja. Under modern tid har övervikt setts som oattraktivt.

Vilka orsaker finns till fetma?

I grund och botten handlar fetma om att man intagit fler kalorier än vad man gjort av med. Men det finns också en genetisk faktor. Det finns flera sjukdomar som har fetma som följdsjukdom, exempelvis olika endokrina sjukdomar. Viktökning är också en vanlig biverkning vid medicinering, så flertalet mediciner kan också bidra till fetma. Även psykisk sjukdom bidrar ofta till övervikt och fetma.

Hur behandlas fetma?

Fetma behandlas vanligen genom att individen måste göra en kostförändring samt börja med eller utöka sin fysiska aktivitet. Det handlar alltså om att gå ner i vikt. Exakt hur man går ner i vikt kan dock skilja sig ganska mycket, det finns olika dieter som sägs vara bra för överviktiga personer och personer som lider av fetma. En av de mest populära dieterna just nu är GI-dieten. Om man inte lyckas gå ner i vikt på egen hand, eller om man behöver gå ner i vikt väldigt snabbt på grund av medicinska problem, så finns det också mediciner som kan användas vid behandling av fetma. Dessa kan antingen minska aptiten eller öka fettförbränningen. Vid särskilt allvarliga fall kan man också behandla fetma med hjälp av kirurgi. Då går man in och minskar magsäckens volym och/eller tarmens längd, för att på så sätt få en snabbare mättnadskänsla och en begränsad förmåga att ta upp näringsämnen ur maten.

Historik och framtid

Fetma har länge setts som ett medicinskt symptom i vissa delar av världen. Här i väst är fetma ett allvarligt och ökande hälsoproblem, men i vissa delar av Afrika ses fetma som ett tecken på välfärd. Grekerna var de första som klassificerade fetma som en sjukdom. Även i Indien var man tidig med att relatera fetma till följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta gjorde nämligen den indiske kirurgen Sushruta redan på 700-talet före Kristus. För att bli av med sjukdomen rekommenderade han att fetlagda personer skulle ta itu med fysiskt arbete.

Den större delen av mänskligheten har länge kämpat mot en brist på mat. Därför har fetma länge förknippats med välfärd, framgång och förmögenhet. Under medeltiden och renässansen var det hög status att vara överviktig. När den industriella revolutionen tog fart insåg man att arbetarna behövde ha en viss kroppsstorlek och styrka för att klara av det hårda jobbet. Därför försökte man öka den genomsnittliga BMI från det som idag anses vara undervikt till det som idag kallas för normalvikt. Under hela1800-talet ökade därför genomsnittslängd och genomsnittsvikt, men så småningom slog man i taket när det gällde längden. Dock fortsatte vikten att öka bland folket och detta resulterade i fetma hos en del av befolkningen i de industrialiserade samhällena. Under 1950-talet var det flera sjukdomar och dödsorsaker som minskade, exempelvis barnadödligheten, men till följd av dem allt mer ökade kroppsvikten så blev istället hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och njursjukdomar allt vanligare. I samband med detta var det också flera försäkringsbolag som insåg kopplingen mellan vikt, följdsjukdomar och förväntad livslängd och därmed höjde de premierna för de överviktiga kunderna.

Komplikationer av fetma

Fetma ökar risken för många olika sjukdomstillstånd. Främst relateras hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck till fetma. Men det finns också en rad andra komplikationer som förknippas med fetma. Dit hör exempelvis hjärtsvikt, förstorad hjärtmuskel, blodproppar i lungan, menstruationsrubbningar, infertilitet, gallsten, tjocktarmscancer, njurskador, livmodercancer, bröstcancer, inkontinens, gikt, immobilitet, stroke, huvudvärk, demens, andfåddhet, hypoventilation, karpaltunnelsyndrom, astma, sömnapné, låg självkänsla och depression.

Fettskatt – en ny framtid?

I Danmark har man nyligen infört en ”fetmaskatt”. Skatten har införts eftersom man hoppas att den ska hjälpa till att minska fetman i landet och samtidigt öka den genomsnittliga medellivsåldern i Danmark. Den ligger för tillfället på 79 år, vilket är under genomsnittet i världen. Självklart finns det också en ekonomisk vinning eftersom man beräknar att den inkomst som landet får tack vare skatterna kommer att öka med 2,7 miljarder kronor. Skatten har införts som en extra avgift på den typ av mat som innehåller en hög nivå av mättat fett. Det innebär livsmedel som smör och ost, men också halvfabrikat som mikromat. Även i Ungern existerar en liknande fettskatt. Där är det en extra skattekostnad på exempelvis bakelser, läsk, snacks och smakämnen. Sveriges ministrar har ännu inte tagit ställning till om detta kan vara något även för oss, men vem vet, kanske är detta framtiden.

Leave a Reply